Yönetim Kurulu

Serdal Coskun (Yönetim Kurulu, Başkan)

Diren Inac (Yönetim Kurulu, Başkan Yrd.)

Yagmur Yurdakul (Yönetim Kurulu, Sayman)